De praktijk

Tandartspraktijk Leens is een moderne tandartspraktijk in Leens welke is voorzien van alle gemakken. Ons uitgangspunt is een gezonde gebitssituatie door kwalitatief hoogwaardige tandheelkunde waarbij het confort van de patient centraal staat.

In onze praktijk wordt tevens veel tijd besteed aan het voorkomen van gaatjes en tandvleesziekten aangezien veel tandheelkundige aandoeningen door een goede mondhygiëne volledig kunnen worden voorkomen. Voorkomen is immers beter dan genezen!

Door nauwe samenwerking met specialisten en tandtechniekers proberen we een zo goed mogelijke zorg te verlenen op het gebied van (mond)gezondheid, esthetiek en funktionalitiet.

In onze praktijk worden alle behandelingen welke pijn kunnen veroorzaken, indien u dat wil, onder plaatselijke verdoving uitgevoerd. Onze praktijk staat open voor iedereen die een moderne, complete en zo aangenaam mogelijke behandeling van zijn of haar gebit wenst.

Hier volgen enige huisregels en informatie over onze praktijk.

  • Allereerst; vergeet niet af te melden bij uw oude tandarts en de gegevens op te vragen of door te laten sturen!
  • Neem bij uw eerste afspraak een geldig legitimatie, verzekeringsbewijs en iets waar uw huidige adres op staat (b.v. bankafschrift) mee.
  • Wij proberen zoveel mogelijk rechtstreeks te declareren bij uw zorgverzekeraar. Daarnaast besteden wij onze declaraties uit aan NMT Fencs. Dat wil zeggen dat u uw tandartsrekening niet persoonlijk van ons krijgt. Kijk ook op www.uwnota.nl.
  • Afspraken dienen – indien noodzakelijk - uiterlijk 24 uur voor de behandeling geannuleerd te worden. Bij het niet annuleren of bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak behouden wij ons het recht voor de gereserveerde tijd in rekening te brengen.
  • Zoals wij de plicht hebben u zo goed mogelijk te informeren over de onderzoeken en behandelingen, heeft u op uw beurt als patiënt de plicht zo goed mogelijk aan de behandeling mee te werken. Wij verwachten dat u ons voorafgaande aan de onderzoeken - maar ook tijdens de behandeling - informeert over belangrijke zaken die met de behandeling samenhangen. Naarmate wij beter zijn geïnformeerd, zijn wij ook beter in staat u zo goed mogelijk te behandelen. 

De praktijk

Foto album

Nieuws

Ons team

Websiteinstellingen
Verberg
Verberg
Verberg
Verberg
Verberg
Verberg